Om UbiMedia

 Press

 Publikationer

 Studentprojekt

 Intern sajt

 


Om UbiMedia

Design av mobila tjänster genom aktionsforskning med arbetsnamnet UbiMedia är ett projekt som finansieras av KK-stiftelsen med motfinansiering i form av tid och resurser från nio svenska tidningar, Stampen AB samt Tidningsutgivarna. KK-stiftelsen vill stärka svensk forskning och öka kontakten mellan högskola och näringsliv. Det görs genom att utifrån näringslivets behov bygga upp internationellt konkurrenskraftig forskning vid nya högskolor och universitet (www.kks.se).

Projektet leds av Fil. Dr. Carina Ihlström Eriksson vid Högskolan i Halmstad och har beviljats 2.490.000 SEK under två år med start 1 juli 2006. Från Högskolan i Halmstad deltar även följande forskare i projektet: adjunktdoktoranderna Jesper Svensson och Maria Åkesson. Dessutom kommer assistenterna Mats Lindqvist och Jesper Hakeröd att delta i olika aktiviteter.

Den forskning som bedrivs inom projektet förväntas bidra till den internationella forskningen kring ubiquitous computing inom Information Systems området.

Syftet med projektet är att ta ett helhetsgrepp på alla digitala kanaler såsom webb, mobil och e-papper. Den övergripande forskningsfrågan för projektet är:

How can ubiquitous information environments be designed to support production and distribution of profitable ubiquitous media services leveraging user value?

Projektet förväntas bidra med:

• beskrivningar av användningsmönster gällande mobila och stationära enheter för mediekonsumtion så väl som användarnas preferenser på framtida medietjänster
• ett ramverk för design av ”ubiquitous media services” baserat på kunskap om ny teknologi och konsumentbeteende
• krav och förslag på hur ”ubiquitous media information environments” ska utformas för att stödja produktion och distribution av ”ubiquitous media services”

Projektet är ett aktionsforksningsprojekt och vi har valt att organisera projektet i följande grupperingar:

 • styrgrupp
 • arbetsgrupp med inriktning mot privatkund
 • arbetsgrupp med inriktning mot annonskund
 • fokusgrupp av läsare
 • fokusgrupp av annonsörer

Styrgruppen består av följande deltagare:

 • Carina Ihlström Eriksson, Projektledare
 • Kalle Jungkvist, Aftonbladet, Chefsredaktör nya medier
 • Thomas Mattsson, Expressen, Chefsredaktör nya medier
 • Annika Wink, Dagens Nyheter, Chef marknadsavdelningen
 • Maria Rosengren, Dagens Nyheter, Upplage- & Marknadsdirektör
 • Per Andersson Ek, Göteborgs-Posten, Redaktionell utvecklingschef
 • Hanna Konyi, Göteborgs-Posten, Chef för utvecklingen på GP:s marknadsavdelning
 • Lennart Mattisson, Nerikes Allehanda, Utvecklingschef
 • Bengt Engwall, Norrköpings Tidningar, Utvecklingsredaktör
 • Gunnar Springfeldt, Stampen, Utvecklingschef
 • Svenåke Boström, Sundsvalls Tidning, Kvalitetsutvecklare
 • Tommy K. Andersson, Sydsvenskan, ans
 • Stig Nordqvist, Tidningsutgivarna, Direktör digitala medier
 • Malin Pica, Tidningsutgivarna
 • Johan Hultman, Östgöta Correspondenten, IT chef

Arbetsgruppen mot privatkund består av följande deltagare:

 • Jesper Svensson, Högskolan i Halmstad
 • Carina Ihlström Eriksson, Högskolan i Halmstad
 • Marie Holgersson, Sydsvenskan, produktchef privat
 • Per Andersson Ek, Göteborgs-Posten, redaktionell utvecklingschef
 • Hanna Konyi, Göteborgs-Posten, chef för utvecklingen på GP:s marknadsavdelning
 • Jonas Jaani, Corren, projektledare
 • Bengt Engvall, Norrköpings Tidningar, utvecklingsredaktör
 • Fredrik Herlitz, Nerikes Allehanda, webbutvecklare
 • Zandra Rauchwerger, Expressen, mobilansvarig
 • Annika Wink, DN, Chef Marknad
 • Charlotta Friborg, DN, digitalamedier och framtidsfrågor
 • Josefine Granding Larsson, Aftonbladet, ansvarig för innehåll i mobila tjänster och nyhetschef mobilt

Arbetsgruppen mot annonskund består av följande deltagare:

 • Maria Åkesson, Högskolan i Halmstad
 • Carina Ihlström Eriksson, Högskolan i Halmstad
 • Gunnar Springfeldt, Stampen, utvecklingschef
 • Dimce Josifovski, Göteborgs-Posten, affärsutvecklare
 • Jörgen Bengtsson, Corren, webbchef
 • Johan Nordqvist, Norrköpings Tidningar, annonsansvarig webb
 • Martin Nilsson, Nerikes, webbsäk
 • Katarina Liljenberg, Sydsvenskan, affärsutvecklare
 • Pontus Leander, DN, Affärsutvecklare Upplaga/Marknad
 • Eva-Li Gonner, Bitr annonschef och ansvarig annonsförsäljning DN.se
 • Mikael Karlsson, Aftonbladet, framtidsfrågor
 • Ulf Skagerström, Expressen

Dessutom har vi tre fokusgrupper:

 • Läsarfokusgrupp på Göteborgs-Posten
 • Studentfokusgrupp på Högskolan i Halmstad
 • Annonsörsfokusgrupp på Tidningsutgivarna (under uppbyggnad)

Utöver aktiviteterna i dessa grupper genomför vi intervjuer och workshops hos alla deltagande tidningsföretag. Dessutom kommer vi att göra fallstudier på följande organisationer:

 • Aftonbladet
 • Expressen
 • Dagens Nyheter
 • Göteborgs-Posten
 • Norrköpings Tidningar
 • Sundsvalls Tidning
   

Under hösten 2007 har vi gått in i den andra aktionsforskningscykeln av projektet. I samband med detta har vi organiserat om arbetsgrupperna från de två tidigare till fyra nya:

Designgruppen:

 • Peter Ganneby, Dagens Nyheter
 • Göran Winbergh, Aftonbladet
 • Per Andersson Ek, Göteborgs-Posten
 • Karin Hansson, Göteborgs-Posten
 • Ulf Skagerström, Expressen

Teknikgruppen:

 • Dimce Josifovski, Göteborgs-Posten, ordförande
 • Jonas Jaani, Östgöta Correspondenten
 • Erik Mattsson, Nerikes Allehanda
 • Caroline Molander, Aftonbladet

Beteendegruppen:

 • Bengt Engwall, Norrköpings Tidningar, ordförande
 • Jessica Göransson, Sydsvenskan
 • Lars Nylén, Sundsvalls Tidningar
 • Johan Nordqvist, Norrköpings Tidningar

Strategigruppen:

 • Gunnar Springfeldt, Stampen, ordförande
 • Eva-Li Gonner, Dagens Nyheter
 • Jörgen Bengtsson, Östgöta Correspondenten
 • Lars Törnblom, Sundsvalls Tidning
 • Pernilla Thellmark, Sydsvenskan 


Projektledare
Carina Ihlström Eriksson, Fil. Dr
Tel 035-167531 carina.ihlstrom_eriksson@ide.hh.se

media-it.hh.se
 

 
 

 

Partners© MediaIT, Högskolan i Halmstad, 2006
carina.ihlstrom@ide.hh.se